Lege taxistandplaatsen in Breda.

Comments Off on Lege taxistandplaatsen in Breda.

Lege taxistandplaatsen in Breda.

Het komt niet vaak voor dat er op de taxistandplaatsen in Breda geen taxi’s te bekennen zijn. Maar in deze corona pandemie is worden de lege taxi standplaatsen in Breda steeds meer normaal.  Een klein tochtje door op het station op een zondagochtend leert dat de standplaats op het station in breda helemaal leeg is. En dat zou in een normale situatie niet vaak voorkomen. Veel taxibedrijven in breda kiezen ervoor om toch thuis te blijven omdat er ook geen perspectief is in de huidige situatie. Normaal gesproken staan er aan elke zijde van het station in breda gemiddeld 10 tot 13 taxi’s.  En dan is er genoeg werk voor al deze aanwezige taxi’s in Breda.

Ondersteuning.

De taximarkt in breda bestaat voornamelijk uit eenmanszaken zonder personeel. Voor de taxibedrijven die wel personeel hebben is het nog moeilijker om te overleven in de huidige crisis. Maar de overheid heeft voor deze taxibedrijven onder andere de tvl regeling in het leven geroepen.  Met deze regeling kunnen de taxibedrijven voor de komende periode hun vaste lasten betalen. De vraag is hoe lang de overheid deze ondersteuningsmaatregelen overeind kan houden. Een groot vraagteken is de manier op hoe de overheid aan het einde van deze crisis de gegeven steun gaat controleren op rechtmatigheid.

Onzekerheid.

De onzekerheid in de taximarkt blijft momenteel gewoon standhouden in de beleving van alle taxichauffeurs. Met deze 2de coronagolf is er nog geen einde te voorspellen in de huidige gang van zaken. De vraag is hoe lang de taxichauffeurs in deze situatie nog kunnen overleven. Zolang de huidige steunmaatregelen overeind blijven zitten sommige bedrijven als het ware aan het infuus, en zodra het infuus afgekoppeld word zal het moment van de waarheid toch echt aanbreken. De hoop is in het volgende jaar en het wachten op het veelbesproken vaccin waar op dit moment heel hard aan gewerkt word.

https://www.taxibredanu.nl/
October 27, 2020 |

Comments are closed.

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar